top of page

TREKKERTREK

20 mei 2024, tweede pinksterdag, zal de strijd weer losbarsten tijdens de trekkertrek PJGU Langbroek in Cothen. Tijdens deze dag zal de kracht van de standaardtrekkers, sporttrekkers en trucks, in combinatie met de rijvaardigheid van de deelnemers, worden getest. Ruim 150 deelnemers zullen de sleepwagen achter hun machines hangen om het doel, de 100 meter, te bereiken. Slechts enkele zullen deze FULL PULL behalen.

Naast deze brute krachtsmeting is er veel te beleven voor jong en oud. De kinderen kunnen hun energie kwijt bij verschillende spelactiviteiten en op de springkussens. Ook is er een turbo terras voor een heerlijk hapje en drankje.

 

Kom allen, tweede pinksterdag, 20 mei naar de gezelligste trekkertrekwedstrijd van Nederland.

Info:

 • Adres: Smidsdijk 5 in Cothen

 • Vanaf 10.00 uur tot +- 19.00 uur

 • Entree tot 12 jaar gratis

 • Vanaf 12 jaar €10,- per persoon.

Hopelijk tot 2e pinksterdag! Wij verwelkomen u graag!

nix18.png
verboden voor honden.png

Voorwaarden deelname trekkertrek

Wanneer u deelneemt aan de trekkertrek PJGU-Langbroek stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deelname is op eigen risico, de PJGU-Langbroek kan voor geen enkele schade in welke vorm dan ook aansprakelijk gesteld worden. Het voertuig dient minimaal WA verzekerd te zijn op de dag van de wedstrijd, de dag begint om 10.00 uur. Deelnemers dienen minimaal 1 uur van tevoren aanwezig te zijn.  Niet op tijd = niet rijden!

 

 1. Wij verzoeken de deelnemers op tijd naar de weegbrug te gaan, dit om een vlot verloop van de wedstrijd te realiseren.

 2. Wanneer er gewogen is moet men zich op stellen in de rij in afwachting van de trekpoging.

 3. Er mag hooguit twee keer worden gewogen.

 4. De nummer 1 heeft altijd een proeftrek en zal naar eigen wens als zesde worden overgetrokken. Dit dient direct na de trekpoging bij de jury aangegeven te worden.

 5. De wedstrijd wordt gereden volgens de regels van de N.T.T.O.

 6. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

 7. Tegen de uitspraak van de jury en de wedstrijdleiding bestaat geen beroep.

 8. Voor of tijdens de wedstrijd mogen er door de deelnemers geen alcoholische dranken genuttigd worden, anders volgt onherroepelijk diskwalificatie.

 9. In alle standaardklassen is 4-wielaandrijving toegestaan.

 10. De organisatie kan bij standaardklassen gedurende de gehele dag toerenmetingen verrichten (sport word aan de sleepwagen gemeten). Wij vragen u om uw medewerking (kap opendoen, stickertje plakken etc. Diskwalificatie en een rijverbod volgt indien bij een meting:

- Het motortoerental onbelast het maximaal overschrijdt van 2700 omwentelingen per minuut gemeten aan de motor-krukas gedurende 30 seconden met de volle uitslag van hand- en/of voetgas.

- Geen medewerking verleend wordt bij het verrichten van de meting

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het voertuig welke ontstaat door het toedoen van de meting en/of onze technische commissaris.

 11.  Het voertuig moet voldoen aan het NTTO reglement op aanvraag kan het           NTTO reglement verstrekt worden (Contact opnemen via de site)

 12. Bij inschrijven gelieve polisnummer en verzekeraar opgeven, deze                        gegevens dient u ook tijdens de dag zelf bij u te hebben !

       (Indien op de avond niet beschikbaar graag naderhand mailen)

bottom of page